Ensize autorisasjonskurs


Velkommen til en dags utdanning i bruk av Ensize verktøykasse og de analyseverktøy som inngår i den. Etter gjennomgått utdanning blir du sertifisert bruker av det DISK-baserte verktøyet Puslespillet, samt motivasjons- og drivkraftanalysen Gulroten.

Dagen starter med en praktisk gjennomgang av funksjonene i verktøykassen, hvordan man sender ut analyser, skaper rapporter m.m. Vi går også gjennom noen statistiske begrep, som reliabilitet, validitet, ting som er nyttig å kjenne til når man arbeider med analyseverktøy.

Vi fortsetter med motivasjons- og drivkraftanalysen Gulroten. Motivasjon kommer av det latinske "movere" og handler om å sette i bevegelse. Analysen avdekker indre drivkrefter, det som setter den enkelte i gang og får oss inn i handling. Å kjenne sine egne og medarbeidernes motivasjonsfaktorer, og ut fra dette skape arbeidsoppgaver som er i tråd med dette kan øke både trivsel og prestasjonsevne.

Puslespillet er en kommunikasjons/adferdsanalyse som bygger på Marstons DISK-modell. Den kan brukes for å forstå og beskrive adferd. Vi går blant annet gjennom bakgrunn, tolkning av profiler, eksempler på anvendelsesområder, samt tips om øvelser. Å kombinere Gulroten og Puslespillet gir svar både på HVORFOR og HVORDAN, og representerer informasjon som er verdifull i samarbeidssituasjoner.

Vi trener deg også på tilbakemelding av analysene Puslespillet og Gulroten, snakker om profiler som er vanskelige å tolke, og hvordan man håndterer og gir tilbakemelding på disse.

Pris for kurset inkluderer kursmateriell, 5 gratis Puslespilllanalyser (Puslespillet DISC Standard), 5 gratis Gulrotanalyser, samt lunsj och kaffe.

Pris for årslisens er 6.250 kr pr lisens (eks. moms). Inneværende år faktureres i forhold til hvor mange måneder som er igjen av året (fra første dag i måneden som starter etter kursgjennomgang), og ny årslisens faktureres i sin helhet i januar.


Tickets
Name Sales End Price Fee
Ensize DISK og drivkraft Ended $7600 $65On the Web

Ensize autorisasjonskurs Tickets, Oslo - Eventbrite

Eventbrite - Ensize Norge presents Ensize autorisasjonskurs - Wednesday, January 27, 2010 at Ensize Norge, Oslo, Oslo. Find event and ticket information.

http://www.eventbrite.com/e/ensize-autorisasjonskurs-tickets-523152764

Ensize Norge - Eventbrite

Ensize Norge is using Eventbrite to organize upcoming events. Check out Ensize Norge's events, learn more, or contact this organizer.

http://www.eventbrite.com/o/ensize-norge-181664814