sipXecs WookieBoo Training 2


 

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest nauka metod projektowania i wdrażania korporacyjnych sieci telefonicznych opartych o technologie SIP z wykorzystaniem otwartego oprogramowania sipXecs oraz telefonów IP firmy Polycom i bramek PSTN Patton. Uczestnik szkolenia nabędzie następujące umiejętności:

 • Instalacja i konfiguracja:
 • centralki sipXecs,
 • telefonów Polycom w środowisku sipXecs,
 • bramek Patton w środowisku sipXecs.
 • Określania i rozwiązywania problemów w sieciach VoIP przy użyciu wyżej wymienionych produktów.
 • Projektowania sieci VoIP z zachowaniem wysokiej jakości i niezawodności połączeń. 

Szkolenie w dużej mierze opiera się na praktycznym doświadczeniu. Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 9 osób, na których przypada dwóch doświadczonych inżynierów prowadzących szkolenia i pomagających wykonywać zadane ćwiczenia.

 

Agenda Szkolenia

Dzień 1


Wykład:

 •  Przegląd platform telefonii open source.
 •  Standardy i organizacje.
 •  Usługi i technologie w telefonii VoIP.
 •  Jakość usług i realizacja ich gwarancji.
 •  Bezpieczeństwo, monitorowanie sieci oraz diagnozowanie problemów.
 •  Ogólna prezentacja produktów.
 •  Przedstawienie najważniejszej fukncjonalności i kompatybilności między produktami.


Laboratorium:

 • Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych:
 • Podział uczestników na grupy,
 • Przygotowanie stanowisk laboratoryjnych,
 • Zapoznanie ze strukturą sieci laboratoryjnej.
 • Sipxecs i Polycom– podstawy konfiguracji:
 • Ręczna konfiguracja parametrów sieciowych telefonów,
 • Zarządzanie użytkownikami systemu,
 • Generowanie/konfiguracja telefonów w systemie sipXecs.

Dzień 2


Wykład:

 •  Omówienie architektury oraz komponentów sipXecs.
 •  Przedstawienie architektury konfiguracji bramki Patton.
 •  Najczęściej spotykane problemy w sieciach VoIP i sposoby ich eliminacji (separowanie sieci, MPLS itp.).

 

Laboratorium:

 • Instalacja centrali sipXecs:
 • Instalacja pakietów z oprogramowaniem.
 • Konfiguracja usług niezbędnych do prawidłowego działania centrali sipXecs.
 • Konfiguracja centrali. 
 • Metoda upgradu firmware-u/bootromu w telefonach.
 • Konfiguracja bramki Patton do współpracy z sipXecs:
 • Podstawy konfiguracji bramki Patton z poziomu CLI (SIP, ISDN i routing pomiędzy nimi, niezbędne profile).
 • Konfiguracja sipXecs w celu uzyskania możliwości wykonywania połączeń do sieci PSTN.
 • Konfiguracja bramki Patton jako gateway SIP-PSTN.
 • Testowanie scenariuszy połączeń SIP-PSTN
 • Diagnozowanie problemów w instalacji sipXecs-Patton-Polycom:
 • Przedstawienie narzędzi diagnostycznych.
 • Diagnozowanie problemów złej jakości strumieni audio.
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie najczęstszych problemów z DNS SRV.
 • Diagnozowanie problemów na styku SIP-PSTN.


Dzień 3

Wykład:

 • Wprowadzenie w filozofię sipXecs HA i instalacji rozproszonych.
 • Przykłady instalacji rozproszonych z wieloma biurami.
 • Rola bramek Patton w instalacjach z wieloma biurami.

 

Laboratorium:

 • Instalacja  i konfiguracja sipXecs w konfiguracji HA.
 • Konfiguracja bramek Patton w instalacjach HA (przykład konfiguracji dla awarii lokalnego serwera sipXecs).
 • Testowanie prawidłowej pracy systemu rozproszonego.
 • Zaawansowane diagnozowanie problemów.

 

Wymagania


Wiedza

Znajomość na poziomie średniozaawansowanym technologii związanych z sieciami IP:

 • DNS, DHCP, TFTP/FTP, NAT, TCP/IP Ethernet Routing VLAN SSH, Telnet ARP/RARP Socket, Port, SMTP, Narzędzia diagnostyczne (ping, tcpdump, ngrep, traceroute), Firewall (ACL).

Znajomość na poziomie podstawowym usług i technologii telekomunikacyjnych:

 • PSTN/ISDN (sygnalizacja DSS1, kanał, trakt T1/E1), VoIP (SIP, RTP, RTCP), Pasmo (jednostki), Jakość usług (QoS, Priorytetyzacja, DiffServ), Kodeki (G.711, G.729, G.723, GSM).

Umiejętność administracji systemem operacyjnym Linux a w szczególności:

 • Wiersz poleceń i skrypty (bash), administracja usługami (procesami), instalowanie/usuwanie oprogramowania (pakiety, źródła), debugging pracy systemu.

Sprzęt
Laptop z dowolnym systemem operacyjnym Linux, Mac OSX lub Windows.

 

KONTAKT ORGANIZACYJNY

Mariusz Świątek

mariusz@halokwadrat.pl

tel: +48228753290 ext.207

 


Tickets
Name Sales End Price
Opcja Tania   Ended $2500
Opcja Standardowa   Ended $3000Related Events