Đại hội cổ đông thường niên 2009 PVTrans


Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2009 PVTrans


Tickets
Name Sales End Price
Invitation Letter Ended FreeOn the Web

Thông Báo V/v Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2009

... quyền về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên phu luc download ... Báo V/v Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2009.

http://www.spchcmc.vn/vn/Tin-Tuc/AQLIDB115646/PNTWCI020524/

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2009

1. Nghị quyết đại hội. 2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.

http://vietpharm.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2009_5_33974.aspx

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI ... 2009 cùng các chỉ tiêu KHKD 2009 cơ bản trình Đại hội xem xét thông qua.

https://www.vietcombank.com.vn/Investors/Documents/BB%20DHCD%20thuong%20nien%20lan%20thu%20hai_ky.pdf?19

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ... Đại hội cổ đông thường niên ... cổ đông thường niên năm 2009 ...

http://www.noibaicargo.com.vn/Tintuc/Tindanhchocodong/Daihoidongcodong/tabid/12258/PageOwner/dnn_ctr39666/currentpage/3/Default.aspx

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ...

... becamex, tdc, kinh doanh, binh duong, bình dương, Đại hội đồng cổ đông thường ... Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

http://www.becamextdc.com.vn/?page=news&act=detail&id=29

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường ...

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ... Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được nhất trí thông qua Nghị ...

http://www.vangdanhcoal.com.vn/?id_pnewsv=267&lg=vn&start=0

Đại hội cổ đông thường niên 2009 - VINAFCO

Đại hội cổ đông thường niên 2009 Archive Đại hội cổ đông thường niên 2009 Files Tài liệu ĐHCĐ 2009 Access Published . Updated ...

http://vinafco.com.vn/documents/category/dai-hoi-co-dong-2009.html

DongA Bank - Dành cho Cổ đông

Năm 2009 (Phát hành cổ phiếu năm ... Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 22 ...

http://www.dongabank.com.vn/service/285/danh-cho-co-dong

Toàn cảnh về Đại hội đồng cổ đông ...

Toàn cảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của các doanh nghiệp niêm yết. ... Chủ tịch HĐQT TV2 giai đoạn 5/2009 ...

http://vietstock.vn/chu-de/310/dai-hoi-co-dong-2013.htm

MDB tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường ...

... đã tiến hành tổ chức trọng thể Đại hội đồng Cổ đông phiên ... hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2009, ...

http://nganhangonline.com/mdb-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2009-9894.html

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH ...

... ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG ... HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ... đông. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 ...

http://www.becamextdc.com.vn/?page=news&act=detail&id=154

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường ...

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009. ... * Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường ...

http://www.casumina.com/home.php/shareholders-detail/articles/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2009

Đại hội cổ đông - Công ty cổ phần dây cáp ...

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014: ... Kết quả họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009. Biên bản họp ĐHĐCĐ nặm 2009.

http://www.cadivi-vn.com/b-vn-296-0/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong.html

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG ...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN ... buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ... tại thời điểm 31/12/2009)

http://www.dongabank.com.vn/upload/lib/files/NQ%20DH%20CD%20LAN%209.doc.pdf

Sacombank tổ chức thành công Đại hội đồng ...

... phiên họp thường niên năm 2009. Tại Đại hội, ... phối lợi nhuận năm 2009. Đại hội đồng cổ đông cũng đã đồng ...

http://www.sacombank.com.vn/tintuc/Pages/Sacombank-to-chuc-thanh-cong-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2009.aspx

Đại hội đồng cổ đông thường niên | FPT

Đại hội đồng cổ đông thường niên. ... Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009: Báo cáo thường niên năm 2009: 2009: Nghị quyết Đại ...

http://www.fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien/

Chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông VINASUN Corp ...

Nhà đầu tư & Cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bất thường; ... Chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông VINASUN Corp. thường niên 2009 ...

http://vinasuncorp.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=162:chuan-bi-dai-hoi-dong-co-dong-vinasun-2009&catid=25:thong-tin-vinasun-corp&Itemid=237

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường ...

Đại Hội Đồng Cổ Đông. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (30/03/2009)

http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Quan-he-co-dong/Thong-tin-cong-bo/Thong-bao/Dai-Hoi-Dong-Co-Dong/page2/Chuong-trinh-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2009.htm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cp xi măng Hoàng Mai: ... Đại hội có 174 cổ đông tham dự, ...

http://www.ximanghoangmai.vn/Chitiettintuc/tabid/10748/ArticleID/88474/tid/11669/language/vi-VN/Default.aspx

Đại hội cổ đông thường niên CONINCO 2010

Other articles in Internal News. CONINCO tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và giao lưu nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành ...

http://coninco.com.vn/index.php/en/component/content/article/3-tin-noi-bo/290-i-hi-c-ong-thng-nien-coninco-2010.html?itemid=57Related Events